Xasa, thực phẩm Xasa, thực phẩm sạch, hải sản đầm tự nhiên, hải sản 2cua

Quy trình sản xuất
Thứ 3 | 08/03/2016
Xasa trồng rau an toàn bằng phương thức thủy canh hồi lưu trong nhà vòm, giúp cách ly với mọi nguy cơ không an toàn, cho sản phẩm rau an toàn cao nhất.
Sản phẩm của Xasa được chứng nhận theo tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP).
Bình luận & chia sẻ
Đang tải bình luận,....